hemböcker  artiklarrekommenderatbiografikontakt


Välkommen till min hemsida. Här kan du läsa utdrag ur mina böcker, artiklar jag publicerat, få tips på sådant jag gillar och så något om detta med att skriva.

JULI 2017

Möte i sommarkvällen.
– Har du jobbat på Volvo?
– Nej.
– Är du säker?
– Ja.
– Inte nånstans?
– Jag har varit på Volvo. Jag har kört Volvo. Men jobbat, nej.
– Jaha.
Tänk att göra någon så besviken.

© KREATIWEBB FORM NINNI OLJEMARK   


Av alla döda ting, av allt av människan skapat, är böcker det som står oss allra närmast, för de innehåller våra djupaste tankar, våra strävanden, vår indignation, vår sanningslidelse och vår ständiga benägenhet att göra fel. Men mest liknar de oss i sitt osäkra grepp om livet.”
Joseph Conrad