hemböcker  artiklarrekommenderatbiografikontakt
Tre scener om min förläggare Svante Weyler som plötsligt gick i pension
Landet i skuggan av kommunismen om Albanien då och nu
Vårt behov av Stig Dagerman kan aldrig överskattas om författarens förhållande till sanningen
Linn Näslunds sista tid om narkotikadöden och något om debatten kring den
Brottstycken ur verkligheten om dödsskjutningar i förorten
Superregionen som kom av sig om jämtarna som fick jätten på fall
Med bara tre korta meningar recension av Björn af Kleens nya bok
Kuvad av kulturen om kulturen bakom Kommunalskandalen
Lars Gustafsson intervju med en gåtfull författare (1936-2016)
Vännerna på Singelbacken om varför Palmeutredningen havererade
Det nya Ådalenupproret om varför tiotusen människor demonstrerade – och vad som sedan hände
Prinsen och priset om Advokatsamfundets märkliga val av pristagare
Försök att fånga verkligheten intervju med Svetlana Aleksijevitj
Reportern som valde sanning före fakta understreckare om Joseph Mitchell
Svensken som inte tiger om Anders Kompass som plötsligt var ett namn på fem kontinenter
Reportagets sex budord om att skriva reportage
Första gången skällde han ut mig om min förläggare Dan Israel

Fler:   1   2   3   4   5   6 

Reportagets sex budord

Allt skrivande handlar om två saker: inhämtning och utskrift. Den som i likhet med mig skriver reportage tvingas ut för att hämta in. Ordet reportage kommer från latinet och betyder bära tillbaka. Reportern måste alltså lämna arbetsplatsen, ge sig ut i den djungel som kallas verkligheten och återvända med sitt byte. ”The art of hanging out”, sa amerikanske reportern Gay Talese när jag bad honom om en definition av reportaget. Konsten att vara där. ”Jag försöker gripa tag i verkligheten”, säger Svetlana Aleksijevitj, författare till bland annat Bön för Tjernobyl. ”Jag ställer frågor, jag frågor om hur saker och ting har varit.”
När reportaget ska skrivas finns ingen skillnad mot den som skriver romaner eller noveller. Det finns ingen speciell litterär teknik som är förbehållet sistnämnde författare, inga stilgrepp, inget berättarperspektiv. Allt är tillåtet. Man får bara inte hitta på. Man ska få fakta att dansa.
Mina sex budord för reportaget lyder så här:


Vill du läsa hela artikeln, tryck här!
© KREATIWEBB FORM NINNI OLJEMARK