Jimmy Breslin har alltid varit övertygad om att historier berättas bäst från sidolinjen. Kennedy begravs och han letar rätt på dödgrävaren, John Lennon skjuts och han hittar de två poliser som körde honom till sjukhuset. När World Trade Center bombades söker han upp brandmännen, nöjer sig inte med några pratminus; han följer dem i jobbet, på rasterna, till begravningarna. Den sortens jobb – Åk till platsen. Ring på dörren. Fråga ut killen – är, som Breslin brukar säga, en utdöende konstart. Men, tillägger han, den kommer tillbaka. I november 1999 rasade en byggnadsställning i Brooklyn och en arbetare omkom. Förstasidesrubriker, ty bakom fuskbygget stod en man med koppling till New Yorks borgmästare Rudolph Giuliani. Bara Breslin tog reda på vem den döde var och följde honom tillbaka till Mexiko. I The short sweet dreams of Eduardo Gutiérrez (Crown) berättas hans historia, en annan historia. Breslins kolumner från sextiotalet och framåt finns i The world of Jimmy Breslin (Viking Press) och The world according to Breslin (Ticknor & Fields). Rena poesin.