Foto: Emma Gripenrot

Välkommen till min hemsida. Här kan du läsa utdrag ur mina böcker, artiklar jag publicerat, få tips på sådant jag gillar och så något om detta med att skriva.

Under arbete

Jag håller på med en ny bok. Det går trögt. Det är ovanligt mycket att läsa – ett jättelikt arkiv, andra arkiv, litteratur – så pass mycket att bara tiden sätter en gräns. En hel del är svårtytt. De flesta inblandade är döda och de som lever vill de flesta inte prata med mig. För att få någon ordning på torpet har jag tänkt kasta ner några anteckningar då och då. Senaste inlägget överst.
Läs mer här

Ingvar Hirdwall

Ingvar Hirdwall är död. En gång intervjuade jag honom. Han ville inte bli intervjuad. Han ville inte prata om sig själv och vad han tycker och hur hans liv blivit. Han var var så trött på dessa ”kändisar” och kollegor som deltar i allt jävla skit, trött på denna mobbningsTV som sköljer över oss. Till sist satt han i intervjusoffan.
Läs mer här

Sommarkurser på Fridhem

Ännu en sommar har jag två skrivarkurser på Fridhems folkhögskola: Att skriva sakprosa 26–30 juni och Att skriva en bok (sakprosa) 31 juli-4 augusti. Sakprosa handlar om att på olika sätt berätta om verkligheten som omger oss, i vilken form de än må vara: reportage, essä, memoar, historia, reseskildring osv. Vi skriver, tuggar texter, resonerar. Varmt välkomna.
Läs mer här

Citatet

Det finns inget behov hos oss som skriver sakprosa att hitta på någonting. Livet trotsar kategorisering, det utplånar ideologi; dag efter dag överträffar livet påhitten.
Tom French
Jag är lärt mig att det bästa sättet att förbereda sig för oväntade situationer i livet kommer från litteratur, filosofi, historia och andra områden som omfattas av termen humaniora. Termen är väl vald eftersom, när allt kommer omkring, talar jag om dessa stora beslut som innefattas i det mänskliga varat.
Ted Gioia
De finaste reportrarna är sanningssägare. Det finns en magisk kraft i faktiska detaljer.
Lillian Ross

Långsamheten är poängen – att undersöka varje mening, ta bort sådant som inte är nödvändigt, lägga till detaljer som tidigare inte föll mig in. Att ha en bra historia redan från början är inte något som imponerar på mig. Jag föredrar att hitta på allt vartefter det kommer.

Sigrid Nunez
Jag måste sänka varje händelse av världshistorisk betydelse till en personlig nivå för att kunna känna dess betydelse och uppfatta dess inflytande.
Joseph Roth
Jag har lärt mig samma sanning om intervjuobjekt som psykoanalytikern lär sig om patienter: att de kommer att berätta sin historia till vem som helst som vill lyssna på den och berättelsen kommer inte att påverkas av lyssnarens uppträdande eller personlighet; precis som hyggliga psykoanalytiker är utbytbara är journalister det.
Janet Malcolm
När jag skriver skriver jag därför att det är en sak som ska göras. Jag tror inte att en författare ska hålla på och rota för mycket i sitt eget arbete. Han bör låta arbetet arbeta själv, eller hur?
Jorge Luis Borges
Bra romaner skrivs av folk som inte är rädda.
George Orwell
– What are your songs about, Mr Dylan?
– They are about three minutes.
Vi har den här tanken om ett misslyckande men den är inte sann; den är en illusion. Det finns ingenting som ett misslyckande. Vad man upplever som ett misslyckande är i verkligheten en ny möjlighet, en ny hand eller en ny duk att börja med. I livet finns oändliga möjligheter. Själva orden, ”framgång” och ”misslyckande” är ingenting annat än etiketter. Varje ögonblick är en möjlighet.
Wayne Shorter & Herbie Hancock
Bara genom att skriva om medför det trettio eller fyrtio små förbättringar per sida. Om man inte skriver om förmenar man sidan dessa förbättringar.
Martin Amis
Sakerna själva rycker med sig orden.
Cicero
Vänner som vi skaffar oss helt på egen hand överträffar i regel sådana som vi får därför att vi bor under samma luftstreck eller är släkt med varandra. Naturen har satt oss till världen fria och obundna, och sedan låser vi in oss i vissa snäva små områden, precis som perserkungarna: de ålade sig att aldrig dricka annat vatten än det i Choaspes, och därmed avsade de sig enfaldigt nog sin rätt att nyttja alla andra vatten och torrlade hela den övriga världen för sig själva.
Michel de Montaigne
Det som betyder något är att man skriver fritt och passionerat och med alla de resurser som språket tillhandahåller.
Martin Amis
Glöm inte våren!
Grönköpings Veckoblad

Teknisk soliditet uppnås inte utan en viss envishet.

Ezra Pound
Även en flyktig stund har ett rikligt förflutet,
som fredag före lördag
Och maj före juni.
Wislawa Szymborska
Man kan aldrig läsa sin egen bok med den troskyldiga förväntan som kommer med den första sidan av en ny bok, eftersom man skrev den. Man har stått bakom scenen. Man har sett hur kaninerna smugglats in i hatten. Därför kan man fråga en läsande vän eller två innan man ger den till någon på förlaget. Den här vännen får inte vara någon som man har ett förhållande med, om det inte är så att man vill avsluta det.
Margaret Atwood
Skriva är ett förfärligt yrke, eftersom man ständigt har behov av större begåvning och mer kunskaper än vad man besitter. Det är ett förfärligt yrke därför att det aldrig blir lättare, bara svårare. Möjligen förhindrar just detta att skräcken och plågan är varje morgon ny, sårskorporna och rutinen att lägga sig. Och någon gång när det är som bäst kan man få uppleva det som sägs om klassisk balett: När rörelsen utförs rätt inställer sig glädje.
Marianne Höök
Ni vet att jag har skrivit vetenskapligt, men det kunde ingen läsa. Stil, färg, allt går förlorat när jag skall skriva så. Det blir torrt som snus och osammanhängande. Läsaren skall bättre få fram bilden av mina impressions än av falska generaliseringar, ty vetensk. är generalisering och alltså falskt.
August Strindberg
Man är aldrig nog enkel, nog exakt, nog djup.
Ivan Aguéli
Jag har alltid tyckt att litteraturens ämne är helt ointressant i sig. Det kan vara vad som helst, bara det är precist, och bra skrivet, bara det ger mig en inblick i det som det skrivs om. På det hela taget har jag sett det som en snedvridning att dela upp litteraturen i form och innehåll. Det är ett stickspår. Jag försöker i alla fall undvika att tala i de termerna.
Dag Solstad

Intervjuaren:
Är skrivandet i allmänhet en behaglig upplevelse?
Mavis Gallant:
Det är som en kärleksaffär: början är bäst.

Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud.
Erik Johan Stagnelius
Professionella människovänner är alltid hycklare, och att Kipling förstår detta är kanske den innersta hemligheten med hans förmåga att skapa målande meningar.
George Orwell
Och våren
våren ska komma
oavsett konto
den är till för alla
men det är att kunna andas
att hinna tänka
att det är vår
Annika Norlin
Min största skräck är att förlora känslan av optimism.
Andrej Kurkov
Hur skulle jag kunna tala om hur jag skriver? Jag skriver! Som varje författare vet, måste man söka sig fram till den arbetsmetod som passar en själv. I varje fall ger jag inga råd.
Sigrid Undset
Hemligheten bakom att tråka ut människor är att berätta allt för dem.
Anton Tjechov
Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm
det förflutna tornar upp som en ouvertyr
våra liv blir till sist i harmoni
med den värld vi har att leva i
Kjell Höglund