Jag har ingen koll på litteraturen om Ivar Kreuger, men Frank Partnoy verkar veta det mesta, behärskar ekonomi och juridik och gillar uppenbarligen att dra en bra historia. Det här är en bra historia. Den säger något om världen, åtminstone den finansiella världen, ty den svenske tändstickskungen var ju inte den första och inte den sista som lurat skjortan av bankmän, statsmän, revisorer: han gjorde det bara i större skala. Han vilade på en tämligen solid grund, tändstickorna, åtminstone till att börja med. Intressant att se hur långt han kan driva sitt falskspel, trots att så många skulle ha kunnat ställa de besvärande frågorna. Som det heter i boken, Tändstickskungen – århundradets finansskandal (Bonniers): ”1928 hade varit ett fantastiskt år för International Match. Men Durant kunde inte förstå varför.” Donald Durant är bankmannen som bygger sin karriär på Ivar Kreuger. Intressant också att det fanns de som inte sveptes med, ställde kritiska frågor och vägrade ge upp i första taget – gnetiga revisorer, delstatspolitiker – men viftades undan av dem som trodde sig veta bättre. Läs och begrunda.