Att böcker brändes efter nazisternas maktövertagande i januari 1933 är allom bekant. Men nazisterna brände inte bara böcker. Det var mest en symbolisk handling. Framför allt samlade de böcker, stal miljontals böcker över hela det ockuperade Europa, körde vagnslast på vagnslast till Berlin och till Frankfurt och andra platser för att bygga sina bibliotek, med hjälp av litteraturen härska över minnet och historien, bygga en framtida värld. Om denna okända historia har Anders Rydell skrivit den oupphörligen fascinerande Boktjuvarna (Norstedts), till sist också djupt gripande. Därtill får läsaren veta en hel del om det judiska Europa som förintades på bara några år, till exempel om det judiska lärdomscentret Thessaloniki, då kallad Saloniki, med sina rabbiner, skolor, tidningar och tryckerier, den enda större staden i världen där judarna inte var i minoritet. ”Det var första gången under min resa som jag inte besöker ett bibliotek”, skriver författaren, ”eftersom här inte finns något kvar”.