Det stora spelet kallades kampen om herraväldet i Asien mellan Storbritannien och Tsarryssland, med Afghanistan som ett hoppande sädeskorn mellan kvarnstenarna. Om detta vet Peter Hopkirk det mesta. Hans The Great Game (Oxford University Press) innehåller hela historien. Han skriver dessutom så elegant som bara bildade britter kan, men han vet också att berätta om de fascinerande gestalter vilka är med och formar historien: Arthur Conolly som myntade begreppet och sedan fick gräva sin egen grav i Bokhara. Tsar Alexander II som lägger området norr om Amu Darya under sig, land efter land, under högtidliga försäkringar om att Ryssland ingenting annat vill än fred och fri handel. Dost Muhammed som fixar och trixar för att få sitta kvar på tronen i Kabul. Känns någonting igen?