1969 reste jag landvägen från Stockholm till New Delhi, genom Europa, Turkiet, Iran, Afghanistan och Pakistan utan andra problem än dem jag själv skapade. Jag reste samma väg tillbaka. Den resan hade inte varit lika lätt i dag. Världen har inte blivit bättre, vad Hans Rosling än säger. Döden, säger Ivo i filmen Mandarinodlaren (regi: Zaza Urushadze), ni unga talar nu för tiden bara om döden. Skål för döden! Filmen är ett drama där manligheten sätts på hårda prov, och starkt ifrågasätts, alltmedan kriget sluter sig kring dem.