Niklas Rådströms En handfull regn (Bonniers) handlar om vänskapen mellan två pojkar som växer upp i sextiotalets Stockholm, drabbas av radikalismen, kulturellt och politiskt, kompisen Bengt mer politiskt hängiven än författaren. Sedan tar Bengt livet av sig. Boken handlar om den svarta sorgen efter vännen som gått bort, plötsligt och oväntat, om den förtvivlan och vrede som kommer ur vanmakten, över detta att man ingenting begrep, ingenting gjorde, och insikten om det omöjliga i att hålla kvar livet i dem vi älskar. Läs den, också för den fina skildringen av några omtumlande år på sextiotalet.