Tre författare, tre rättegångar, tre förhållningssätt. Sybille Bedford undersöker i En läkare anklagas (Berghs) den västerländska rättsordningen då en respekterad läkare åtalas för att ha giftmördat en av sina patienter, en förmögen änka. Helen Garner försöker i This house of grief (Text Publishing) förstå det oförståeliga i att en far dränker sina tre barn – om han nu har gjort det. Maggie Nelson berättar i The red parts. Autobiography of a trial (Vintage) om den svårbemästrade saknaden efter att en lillasyster/moster hittats mördad och en misstänkt grips först trettiofem år senare. Författarna följer alla rättegången minutiöst, dag efter dag, med eller utan sällskap, stundtals mot sin vilja. Den första boken börjar: ”Domaren gjorde snabbt entré.” Den andra: ”Det var en gång en hårt arbetande karl som bodde i en liten viktoriansk landsortsstad med sin fru och deras tre små barn.” Den tredje börjar: ”Vi har alla skäl att tro att det här fallet snabbt går mot en framgångsrik lösning.” Den första författaren fascineras av rättsordningen, den andra dras till gåtan, den tredje bryr sig knappt om förövaren, i stället rådbråkar hon människans komplicerade natur, inte minst sex och våld, utan att skygga. Alla tre är oerhört skickliga reportrar.