Eftersom jag tycker det är kul att läsa om hur kollegor gör är en bok som Robert S. Boyntons The new new journalism (Vintage Books) rena guldgruvan. Boynton intervjuar nitton amerikanska reportrar om deras jobb och resultatet blir högst lärorikt och inspirerande. Två av de intervjuade tillhör en äldre generation – Jane Kramer, Gay Talese – de andra är födda i slutet av fyrtiotalet och senare. Alla har publicerat sig också i bokform. Boynton ställer raka frågor – Vad skriver du helst om? Hur får du dina idéer? Hur förbereder du en intervju? Använder du bandspelare? Gör du ett synops innan du börjar skriva? Hur skulle du vilja beskriva din ton? Vilka skribenter har influerat dig? – men är tillräckligt påläst och lyhörd för att haka på ett svar och göra en utflykt. Reportrarna bemödar sig om att förklara, berättar om hur de gör och tänker och får oss andra att fundera på det vi gör. Förordet är en intressant reflektion kring begreppet ”New journalism”.