Hittade på Foyles i London en bok som både hjälpt mig genom skrivarkurser och inspirerat i det jag själv sätter på pränt. I Now write! Nonfiction (Tarcher/Penguin) har Sherry Ellis samlat författare av biografier, memoarer, reportage, essäer med mera och som också leder skrivarkurser, bett dem att fundera kring en aspekt av skrivandet och berätta om övningar de använder sig av. Här finns därför tankar kring minnet som skapande handling, tingens betydelse för att skaka liv i en historia – saker alltså, inte känslor, idéer, tankar – kring metaforens styrka, valet av detaljer, det personligas nödvändighet och bedräglighet, kring detta som Grace Paley uttrycker så här: ”Varje bra historia består av minst två historier.” Här finns massor med roliga skrivövningar.