Ingemar Unges Skriva kåseri (Ordfront) innehåller inte bara välfunna funderingar kring kåseriet som konstart, intervjuer med kåsörer samt fjorton kåserier – från August Strindberg till Kajsa Olsson (var är du nu?) – därtill ett antal goda skrivråd som alla som skriver kan dra nytta utav. Till exempel: Börja direkt. Avsluta direkt. Börja inte meningar med ”Och…” mer än en eller två gånger om året när ni har något lika viktigt att berätta som Lukas: ”Och det hände sig vid den tiden…”. Hittar du ett ord som kan strykas, stryk det. Utropstecken används när någon skriker. Skär gärna halsen av folk, men se till att det sker med elegans och gott humör. Till sist: Miles Davis fick en gång frågan varför han inte längre spelade ballader, något som han var väldigt bra på. Han svarade att han älskade att spela ballader, det var det roligaste han visste, men att han inte var kommen till jorden för att roa sig utan för att utveckla sin musik och alltså blev det inga fler ballader.