Hur många gånger händer det att någon, reporter eller historiker, hittar ett okänt historiskt stoff? Kaa Eneberg gjorde det. Hösten 1999 publicerade hon en serie artiklar i Dagens Nyheter om de så kallade Kirunasvenskarna, det vill säga de svenskar som under 1930-talet emigrerade till Sovjetunionen för att bygga det socialistiska framtidslandet. Tvingade till tystnad (Hjalmarsson & Högberg) heter boken hon skrev strax därefter. Detta är emigrationsvågen ingen velat tala om, emigranterna alla svek: vännerna, landet, partiet. Kaa Eneberg reder ut hela historien, berättar med stark känsla för de förfördelade. Alla får ett namn och ansikte. Och skam över detta vänsterparti som ännu inte bett om ursäkt.