Lawrence Wright börjar med författaren Sayyid Qutb som anländer till USA i november 1948 och upplever en andlig öken. Moderniteten står honom upp i halsen, rasismen fyller honom med ilska. De som möter Qutb minns honom som blyg, artig och uppmärksam, politiskt intresserad men inte särskilt religiös. När han kommer hem till Kairo igen deltar han i upproret mot kung Farouk, arm i arm med Nasser, och erbjuds en plats i regeringen. Han tackar nej, ägnar sig åt allt mer lidelsefull regimkritik i böcker och tidningsartiklar, deltar i Muslimska Brödraskapets underjordiska verksamhet och kastas i fängelse. Slutligen avrättas han, i augusti 1966. För Qutb är frågeställningen enkel: en återgång till islams ursprung eller mänsklighetens undergång. Den som står i vägen må röjas ur vägen, muslim eller inte. Höga ledare inom brödraskapet angriper honom, menar att ingen muslim kan förneka en annan muslims tro. Debatten som börjar i Egyptens fängelser sprids över hela arabvärlden. En av dem som tar starkt intryck av Sayyid Qutb är den asketiske byggmästarsonen Usama bin Ladin. I Al-Qaida och vägen till 11 september (Bonniers) följer Lawrence Wright organisationen bakåt och framåt, med levande biografier över alla de inblandade, inklusive den oborstade FBI-agenten Dan Coleman som vet det mesta före attacken. CIA svarar inte längre när han ringer. Lawrence Wright äger den vida överblicken, berättar så att alla kan begripa, för oss som vill begripa.