Norstedts såg mig som ett engångsligg, gick därför till Ordfront och föreslog en antologi om Afghanistan – detta land som slets mellan stormakterna, förr som nu, men lyckats behålla sitt oberoende och därför var så annorlunda. En antologi av texter från Mountstuart Elphinstone och framåt skulle, tänkte jag, ge en förståelse av kriget som fortfarande pågick, nu på femte året. ”Ingen köper antologier”, sa förläggaren Dan Israel. ”Skriv en bok själv.” Till sist gjorde jag det, med hjälp av ytterligare två resor, den första med fotografen Maria Söderberg, den andra med filmaren Björn O Henriksson. Boken var ett försök att sätta in kriget i ett större sammanhang, också ett försök att skriva på ett sätt som låg lite närmare mig själv. Det gick sisådär. Dan Israel har fortsatt vara min förläggare, tack och lov.

LÄS KAPITLET MED ANDRA ÖGON UR BOKEN
LÄS KAPITLET PORTRÄTTEN I DAMARDA UR BOKEN

UR RECENSIONERNA:

”Förtjänsten med Sundelins bok, skriven med stor kunnighet om landet och dess historia och med bevarande av nödvändig distans och kritisk blick också för personer och företeelser som har hans grundläggande sympati, är förmågan att lyfta fram de väsentliga motsättningarna.” (Håkan Hermansson, Arbetet 10/3-85)

”Men Sundelin har, lyckligtvis, ingen ambition att kvacka som historieforskare. Han närmar sig i stället sina källor med samma journalistiska närhet och vinklingar som han med sådan framgång tillämpat på mudjaheddin och mullor. Därmed gör han dessa döda skribenter och reseberättare lika levande som dagens misshandlade afghaner.” (Per Gahrton, Sydsvenska Dagbladet 23/3-85)

”Anders Sundelins bok är värdefull därför att den kombinerar perspektiven, skildrar Afghanistan vardagshistoria inifrån likaväl som landets ömtåliga, ständigt ansatta ställning gentemot omvärlden.” (Kristian Gerner, Amnestybulletinen 3/85)

”… en otroligt fascinerande och samtidigt brett och precist orienterande bok…” (Tom Höyem, Politiken 7/8-85)

TITEL: Afghanistan. Nyckeln till en
kontinent
FÖRLAG: Ordfront
UTGIVNINGSÅR: 1985
OMSLAG: Christer Hellmark
ANTAL SIDOR: 166

Köp boken