Ibland ser man först efteråt vad för slags bok man borde ha skrivit. Jag hade rest till Indien något år efter studenten, landvägen, och blev borta ett år. Framför allt uppehöll jag mig i Västbengalen, i trakten kring Calcutta. Det var en upprorisk tid. Femton år senare återvände jag tillsammans med Maria Söderberg för att se hur det gått med upproret. Vi började i Champaran, där Mahatma Gandhi startade befrielsekampen mot britterna, fortsatte till Uttar Pradesh där de mer välmående bönderna drog miljoner på sina protestmarscher mot New Delhi. Vi reste till Naxalbari där maoisterna en gång lett en väpnad bonderevolt som fick stora återverkningar. Vi tog oss dit inga turister reser, berättar om ett Indien långt från både Bangalore och Goa. Fast jag visste för lite för att våga lita på det jag såg, var alltför osäker för att våga skriva rakt på. Många historier stannade i minnet. Det blev därför en misslyckad bok. Även misslyckade böcker kan ha sina poänger. Nu vet jag bättre.

LÄS KAPITLET SJUTTIO ÅR SENARE UR BOKEN
LÄS KAPITLET VARFÖR SNODDE DE INTE OCH ÅT UR BOKEN

UR RECENSIONERNA:

”Sundelin är reportern som skriver inträngande, engagerat, vinklat i syfte att påtala orättvisor.” (Tomas Löfström, Sydsvenska Dagbladet 17/3-89)

”Reportagen är genomgående välgjorda, kunniga och levande, vartill de utomordentliga fotografierna i svartvitt och färg av Maria Söderberg på ett ypperligt sätt kompletterar texten. Bristen med Sundelin/Söderbergs bok är att dess anspråk på att bli en resa bland Indiens bönder inte håller. Skildringarna av böndernas villkor och bondekampen i Bihar som upptar större delen av reportagen är knappast representativa för andra delar av Indien.” (Lars Eklund, SIDA Rapport 4/89)

”Vad boken ger är en rad skakande ögonblicksbilder av situationen för Indiens fattigbönder i dag och några porträtt av agitatorer och bondeledare som försöker organisera motståndet mot brahminernas och storgodsägarnas maktmissbruk.” (Tore Zetterholm, Svenska Dagbladet 9/5-89)

”Bra motvikt mot alla reseguider.” (Lena Mattisson, Kvällsposten 10/6-89)

TITEL: Vägen från Champaran
FOTO: Maria Söderberg
FÖRLAG: Ordfront
UTGIVNINGSÅR: 1988
OMSLAG: Christer Hellmark
ANTAL SIDOR: 202

Köp boken