Om en resa med förhinder

De bordade honom sent på kvällen den 1 juni 2010. Då hade de följt hans förehavanden till havs under åtminstone två veckor: hans ankomst till hamnen i Fort-de-France, hans avresa och återkomst, hans slutgiltiga avfärd norrut med sikte på Bahamas. Göteborg var den hemmahamn han angivit under clearingen. Solero var namnet på båten, 14 meter lång, i miljonklassen, seglade under svensk flagg. På eftermiddagen två dagar före ingripandet lokaliserade de honom 160 sjömil från Santa Lucia, konfunderade över att han styrde söderut. Nästa eftermiddag hade han vänt båten, gick norrut igen. När kustbevakningen gick ut nästa kväll, pejlade in och anropade honom, befann han sig på internationellt vatten. Han var ensam ombord. Han accepterade en inspektion. Han sa efteråt, i det första polisförhöret svensk polis höll med honom på Martinique, att han förstod vad det handlade om eftersom de redan visste båtens namn när de anropade honom och bad att få komma ombord.

Vill du läsa hela artikeln, tryck här!