Intervju med Olof Frånstedt om Säpo, bråken med Palme och IB-affären

Jag intervjuade Olle Frånstedt om hans tid som byråchef inom säkerhetspolisen och bråken med Olof Palme. Reaktionerna uteblev inte.

Säkerhetspolisen ska få ytterligare 85 miljoner kronor för att, som justitieminister Beatrice Ask uttryckte det i förra veckan, ge den »ännu bättre förmåga till upptäckt och bedömning av hot och skydd av viktiga funktioner i samhället«.
Aldrig har Säpo haft det så väl förspänt. Aldrig hörs ett kritiskt ord från Rosenbad. Aldrig har regering och Säkerhetspolisen stått så nära varandra.
Annat var det förr.
Olle Frånstedt, bondpojke från Jämtland, född 1930, handplockades till Säpo 1962 efter att ha utmärkt sig som orädd stadsfiskal i Luleå. Fem år senare utnämndes han till chef för byrå B som skötte den operativa verksamheten. Som ansvarig för kontraspionaget fram till 1978 kom han att bli djupt inblandad i händelser som fortfarande dyker upp som stoff för utredningar, debattböcker, deckare: IB-affären, tyska ambassaddramat, bordellaffären, sjukhusaffären i Göte­borg, gripandet av Stig Bergling. Det var en tid då Säkerhetspolisen långsamt skiftade fokus från subversion till terrorism. Det var en tid av stora konflikter.
Det här är hans berättelse.

Vill du läsa hela intervjun, tryck här!