Minnesord om flygöversten och spionen som dog 99 år gammal

Stig Wennerström, flygöverste och spion, dog i mars 2006.

Sex, politik eller pengar är de fållor alla spioner kan sorteras in i. Alfred Redl, spionchef i Österrike-Ungern, lockades i fällan med en pojke som bete; den brittiske mästerspionen Kim Philby hoppades kunna förändra världen; Stig Bergling gjorde det för pengarna. Detta för att nämna tre som under olika tider tjänade Moskva i hemlighet. Fast Stig Wennerström glider undan den som försöker ringa in honom och hans motiv. Själv trodde han nog att han gjort världsfreden en tjänst. I rätten sa han en dag att han nog, innerst inne, var socialist.
Hans gripande, dagen före midsommarafton 1963, sände en chockvåg över Sverige som fortplantades ända bort till Washington. En svensk överste, diplomat, med arbetsrum på utrikesdepartementet och villa i Djursholm! Alla som var med minns löpsedlarna, de skrämda samtalen vid middagsborden. Dittills hade svenska spioner varit kommunister, tyskvänner, underhuggare. Stig Wennerström visade oss att ryssen fanns överallt.

Vill du läsa hela artikeln, tryck här!