Om att skriva reportage

Allt skrivande handlar om två saker: inhämtning och utskrift. Den som i likhet med mig skriver reportage tvingas ut för att hämta in. Ordet reportage kommer från latinet och betyder bära tillbaka. Reportern måste alltså lämna arbetsplatsen, ge sig ut i den djungel som kallas verkligheten och återvända med sitt byte. ”The art of hanging out”, sa amerikanske reportern Gay Talese när jag bad honom om en definition av reportaget. Konsten att vara där. ”Jag försöker gripa tag i verkligheten”, säger Svetlana Aleksijevitj, författare till bland annat Bön för Tjernobyl. ”Jag ställer frågor, jag frågor om hur saker och ting har varit.”
När reportaget ska skrivas finns ingen skillnad mot den som skriver romaner eller noveller. Det finns ingen speciell litterär teknik som är förbehållet sistnämnde författare, inga stilgrepp, inget berättarperspektiv. Allt är tillåtet. Man får bara inte hitta på. Man ska få fakta att dansa.
Mina sex budord för reportaget lyder så här:

Vill du läsa hela artikeln, tryck här!