Den som vill lära sig skriva kan börja med att studera hur andra gör. Det är billigare än kurser, säkert lika bra. Ensammare förvisso, men skriver gör man alltid ensam. Läs helst författarna som överlevt sin död, fortsätt med dem som faller er i smaken. Vill man, till exempel, förstå hur man kan göra för att hålla inne med poängen – vilket, hävdade Lars Molin, var vad han främst hade lärt sig genom åren som dramatiker – rekommenderas Isaak Babels novell ”Mitt duvslags historia” som ingår i samlingen Berättelser från Odessa (Tiden). Författaren väntar till sista meningen. Genom den novellen kan man också förstå att en tragisk historia inte behöver motsvaras av ett tragiskt tonläge. Man kan därtill studera hur en författare som är sparsmakad med orden går tillväga. ”I min ungdom trodde jag att yppighet måste uttryckas med yppighet. Det visade sig vara fel”, sa Isaak Babel. Några av Lars Molins skrönor för TV finns samlade i DVD-boxen Lars Molins klassiker, Badjävlar köper ni separat.